Fokusgrupp Kvalitet - CSR Hållbart företagande

Vad vinner jag och vårt företag med ett CSR-arbete?

På Fokusgrupp Kvalitet pratade vi idag om hållbarhet och hur man genom att arbeta med dessa frågor kan stärka sin konkurrenskraft.

Allt från klimatpåverkan till jämställdhet

Här fick vi lära oss om vad som ingår samt att frågorna kan variera mellan företag. En del ser över klimatpåverkan, andra anti-korruption, kemikaliehantering, jämställdhet, arbetsförhållanden hos leverantörerna eller utveckling av lokalsamhälle.

Efter föreläsningsdelen fick företagen arbeta med att ta fram en nulägesanalys.

Kompetens i framtiden

Ett strategiskt hållbarhetsarbete handlar om att framgångsrika verksamheter ska hålla över tid. De behöver då både attrahera och behålla rätt kompetens. Kompetens som idag inte bara vill veta vad företaget gör, utan också varför de gör det.

Tack alla deltagare och Anna Simmons från CSR Västsverige för ert engagemang under dagen. Se också vad Jonas tyckte i rutan här bredvid!

Tips

Titta på filmen nedan för att höra Anna berätta mer!

Ni vet väl att ni som medlemmar hos IUC Väst kan prova på en utbildning eller en nätverksträff hos CSR Västsverige vid ett tillfälle per företag kostnadsfritt.

 

 

Publicerad: 2019-05-24 kl. 16:20

Senast ändrad: 2019-05-29 kl. 12:15

Jonas Andersson, Backoffice Scandinavia AB

Tack för i fredags, mycket bra genomgång! Vi gick även med i CSR Västsverige eftersom hållbarhet är en viktig fråga.