Fokusgrupp Kvalitet - Arbetssätt för REACH EU:s kemikalieförordning

Ansvar och skyldigheter rörande produkter och verksamhet.

En stor grupp deltagare från femton olika företag samlades en fredagsförmiddag för att lära mer om kemikaliehantering. Dessutom gavs tid att delade med sig av erfarenheter inom området. Deltagarna kom från både stora och små företag vilket gav bra diskussionsmöjligheter.

Sandra Roos, RISE, gick igenom den kemikalielagstiftning som finns idag, vilka beslut som gäller framöver samt en framtidsspaning på vad som är på gång. Fokus var på varuhantering och svensk lagstiftning och något många tog med sig hem var de olika rollerna i distributionskedjan och vad som gäller där.

Skyldigheter för den som producerar eller importerar

Deltagarna fick med sig många tips på vad de kunde göra när de kom tillbaka till sina respektive verksamheter, bland annat att införa kemikalieavtal med leverantörer. Några andra var att identifiera riskkemikalier i sina produkter, var man kan hitta information om riskkemikalier i olika material samt verifiera att kemikaliekrav uppfylls. Mycket viktigt är också att hålla sig uppdaterad med lagstiftningen samt avsätta tid och ansvar för kemikaliefrågorna.

Jimmie Cato, vd på Sansera Sweden AB, berättade om hur de tillsammans med Chemgroup arbetar med sin kemikaliehantering.

En säker kemikaliehantering

En säker kemikaliehantering kan innebära mycket:

  • att hålla en kemikalieförteckning
  • uppdatera sina säkerhetsdatablad
  • riskbedömning
  • utbildning av personal
  • byta ut farliga produkter
  • hålla koll på nya lagar och regler
  • läkarundersökning (endast särskilda kemikalier)
  • kontrollera kemikalier mot begränsningslistor

Arbeta effektivt med kemikaliehantering

För att kunna arbeta effektivt med denna fråga, måste den vara förankrad från ledningen. En välbetänkt strategi att börja med är att tillsätta ett kemikalieråd, sätta rutiner och ha mål samt styra inköpen. För att underlätta kan man även införa ett systemstöd med hjälp av företag som erbjuder denna tjänst.

Läs mer

På Kemikalieinspektionens sida finns mycket att läsa om REACH.

 

Publicerad: 2020-02-07 kl. 17:11

Senast ändrad: 2020-02-26 kl. 11:29