Ett tillgängligt och attraktivt PTC

React PTC har två arbetspaket som syftar till att stärka tillgänglighet och attraktivitet för PTC, Produktionstekniskt centrum.

React PTC ska stärka tillverkningsindustrin i regionen genom att tillgängliggöra utrustningar för nya tillverkningsmetoder och underlätta arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Ett tillgängligt PTC

Ett tillgängligt PTC syftar till att få fler företag att nyttja PTC:s resurser i form av kunskap, kompetens och utrustning. Vi får då ett effektivt långsiktigt nyttjande av PTC:s resurser för att i första hand stödja SMF* regionalt men också nationellt.

Arbetspaketet leds av Innovatum Science Park.

Ett attraktivt PTC

Ett attraktivt PTC har en ökad mångfald som övergripande mål. Mångfald bland aktörer på PTC liksom mångfald inom SMF bidrar till värdeskapande och hållbarhet. En mer varierad rekryteringsbas skapar nya möjligheter för både företag och underrepresenterade grupper.

Arbetspaketet leds av IUC Väst med nära samverkan mellan företagen, Högskolan Väst och Innovatum Science Park som en framgångsfaktor.

Mer information

Hela projekt React-PTC led av Innovatum - läs mer om projektet på denna sida

 

*SMF = Små och medelstora företag

 

 

Publicerad: 2021-08-30 kl. 18:21

Senast ändrad: 2021-08-31 kl. 14:19