Produktion2030 Banner

Digitala teknikworkshoppar i höst

Produktion2030 satsar på aktiviteter som främjar små och medelstora företag.

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige och Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.

Genom teknikworkshoppar och kurser ges företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!

Nationellt kalendarium

I IUC Sveriges kalender hittar du digitala teknikworkshoppar inom områden som är framåtriktade och viktiga för industrins fortsatta utveckling. Workshopparna genomförs i Zoom. 

De planerade områdena för hösten är:

Automation

Samverkan människa och robot inkl testbädd - kollaborativa applikationer och automationsstrategier
(6 oktober och 3 november)

LoHi Swedprod- Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion
(22 september och 25 november)

Additiv tillverkning för industriell produktion 

OPTIPAM - additiv tillverkning i metall
(16 september och 21 oktober)

Testbäddar: Additiv tillverkning för stora komponenter samt det digitala informationsflödet
(3 september och 12 november)

Innovation

ATIT – Tjänstefiering
(8 september och 18 november)

Produktionsinnovation
(4 september och 4 november)

Hållbarhet 

Cirkulära affärsmodeller + Hållbar industri
(2 tillfällen, datum kommer)

Samverkan

Olika IUC-bolag samverkar kring varje Teknikworkshop i kalendariet och bjuder in företag från respektive region men anmälan är öppen för alla tillverkningsföretag.  

Mer information

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

För den som är intresserad finns material från 18 projekt att ta del av

 

Publicerad: 2020-07-02 kl. 11:21

Senast ändrad: 2020-07-03 kl. 08:49