Digiresan 1170x390_2.jpg

Digiresan kompetensutveckling ökar takten

Digiresan kompetensutveckling ökar takten under 2019 inom alla områden.

Det handlar bland annat om kompetensutveckling och jämställdhet. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta, arbetar Digiresan Kompetensutveckling med de möjligheter som finns inom så kallade effektiva lärformer.

Tips

För deltagande företag är följande utbildningstillfällen bokningsbara just nu i Fyrbodal:

  • Ledarskap i förändring - 28/2 + 11/3 - Innovatum, Trollhättan samt en dag online
  • Teamledarutbildning - ledarskap och kommunikation i förändringsarbete - 27/2 28/2
  • Workshop - Effektiva lärformer, jämställdhet och icke-diskriminering - 5/3

Information

Varje deltagande företag har en koordinator i sin egen region som man kan vända sig till om man behöver hjälp, ställa frågor osv. I Fyrbodal är Daniel Walter koordinator - se hans kontaktuppgifter här bredvid.

Publicerad: 2019-01-25 kl. 11:19

Senast ändrad: 2019-01-25 kl. 11:27