Kvinnligt_natverk_1200x400.jpg

Den attraktiva arbetsplatsen

Årets första träff för Fyrbodals kvinnliga industrinätverk.

 

16 kvinnor från vitt skilda verksamheter träffades idag för att diskutera och workshoppa kring ämnet jämställd industri och hur man skapar en attraktiv arbetsplats.

Molly Rogstadius och Sandra Mattsson från RISE höll i träffen där spännande fakta blandades med gruppdiskussioner och övningar.

En av frågeställningarna som togs upp var hur deltagarnas arbetsplatser ser ut idag kopplat till jämställdhet. En annan skapade dialog kring på vilket sätt deras arbetsplatser systematiskt arbetar med jämställdhetsarbete.

Problemlösande utan begränsningar

Molly och Sandra gick även igenom projektet SCARCE II som genomförs med finansiering av Vinnova i det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030.

Inom ramen för SCARCE II genomförde gruppen en övningsserie på temat Digitalisering för en kvinnofrämjande industri. Problemlösningsmetoden Design Thinking och dess fem delar Empati, Definiering, Idéskapande, Prototyp och Test introducerades. 

I empatifasen skapade deltagarna en djup förståelse för målgruppen kvinnor och dess behov genom att i grupper bygga så kallade personas, fiktiva kvinnor med arbete i olika delar av industrin. Utifrån dessa kunde de därefter ta reda på vad som skaver för en kvinna på olika arbetspositioner genom definieringsfasen.

Följande steg var den idéskapande fasen med syfte att utan begränsningar komma på idéer som förbättrar och löser problemen deras kvinnliga personas upplevde. Med högt i tak skapade deltagarna både digitala och icke-digitala möjligheter och koncept som gjorde olika arbetspositioner i industrin mer attraktiva för kvinnliga medarbetare.  

Workshopen avslutades med diskussioner kring hur man som individ kan tänka och agera för att få till förändringar.

Resultatinsamling

De resultat som kom fram under denna workshop samlades in. Tillsammans med resultat från andra workshopstillfällen, skapas material som sprids vidare till industrin, forskning och beslutsfattande samhällsorgan.

Närmast ses Molly och Sandra presentera och diskutera ämnet under flera programpunkter på Underhållsmässan i Göteborg 10-13 mars. Där finns även möjlighet att medverka på en nedkortad workshop.

Inspirerande och utvecklande

Deltagarna var mycket nöjda efter träffen som bjöd på inspirerande och intressanta diskussioner. Några tankar om dagen efteråt var att den varit energigivande, utvecklande och att den skapade nya insikter för framtiden.

Tack för idag!

 

Publicerad: 2020-02-12 kl. 15:00

Senast ändrad: 2020-02-26 kl. 21:08

Röster från dagen

Inspirerande och intressanta diskussioner.

Energigivande och väldigt intressant.

Utvecklande, insiktsfull och en bra energi med högt i tak.