Virus Banner

Corona och anställda

Vi har vi satt ihop myndighetsinformation som kan vara viktig för dig som företagare att känna till.

Regering, myndigheter och andra organisationer vill med ett antal åtgärder stötta svenska företag. Här har vi försökt samla information och länkar som förmedlar vad som görs. Vi gör såklart också vad vi kan för att hjälpa till -kontaktuppgifter till vår vd ser du här bredvid.

Se länkar till myndigheter och organisationer här bredvid eller fortsatt läs.

Korttidspermittering

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. De kommer att gälla under 2020.  

Vad är kortidspermittering?

Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid. Kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Vad innebär förslaget?

Det innebär att staten under 2020 tar en större andel av kostnaden vid korttidspermittering. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Hur mycket minskas arbetstiden?

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen.

Under vilken period gäller förslaget?

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från måndagen den 16 mars. Staten kommer att bära tre fjärdedelar av kostnaden under 2020. Det innebär att företag och arbetstagare kan börja planera för att få ersättning för permitteringar från och med den 16 mars.

Finns det något lönetak?

Taket är idag 44 000 kronor.

Vilka arbetstagare omfattas av förslaget?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Förslaget omfattar alla arbetstagare som:

  • Varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande
  • Arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden
  • Inte tillhör arbetsgivarens familj

Hur ska jag gå tillväga för att söka om korttidspermittering för mitt företag?

En förutsättning för stöd är att avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tecknas av parterna. Tillväxtverket är ansvarig myndighet och kommer att tillgängliggöra mer information på sin webbsida inom kort.

Regeringen om korttidspermittering

Tillväxtverket om korttidspermittering

Sjuklöneansvar

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020 för att minska smittspridningen i samhället. Den försäkrade kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt hos Försäkringskassan.

Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Regeringen föreslår även att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Försäkringskassan om sjuklöneansvar

Likviditetsförstärkning

Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Anstånd söks hos Skatteverket.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Regeringen om likviditetsförstärkning

Skatteverket om anstånd

 

Publicerad: 2020-03-17 kl. 12:17

Senast ändrad: 2020-03-24 kl. 13:29