Catalyst-1_banner.png

Catalyst stimulerar företagen

Catalyst ska stimulera företagen att hitta nya affärsmodeller och göra en omställning till en hållbar och cirkulär verksamhet.

Samlande aktör

IUC Väst vill vara en samlande aktör för utvecklingsinsatser som utgår från företagens reella behov. Vi jobbar för att den tillverkande industrin i Fyrbodal ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Tillverkningsindustrin är av avgörande betydelse för den regionala tillväxten, andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin i regionen överstiger det nationella genomsnittet.

Ny pusselbit

Projektet Catalyst är en ny viktig del och pusselbit i det regionala stödet till industrin i form av företagsfrämjande aktiviteter och insatser. Nytt är att det ska stimulera företagen att hitta nya affärsmodeller och göra en omställning till en hållbar och cirkulär verksamhet. Och att vi gör det i ett djupare samarbete med övriga IUC-bolag i regionen*.

Skapa förutsättningar

Vi vill skapa förutsättningar för industriföretagen i vår region att bli mer hållbara, attraktiva och rustade för att möta framtidens utmaningar. Tillsammans arbetar vi med hållbarhet i alla dimensioner - miljöperspektiv, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Ingå i utvecklingsprojekt

Vi vill också underlätta för små och medelstora företag att kunna ingå i utvecklingsprojekt på de regionala innovationsarenorna som t.ex. ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, Produktionstekniskt centrum på Innovatum i Trollhättan, Science Park Borås och Smarta Fabriker på Lindholmen i Göteborg.

Företaget får:

  • En analys av sin tillväxtpotential och sitt utvecklingsbehov
  • En kartläggning av möjligheten att ställa om till en mer cirkulär affärsmodell
  • En genomförandeplan med förbättringsaktiviteter
  • Coachande stöd i genomförandet med standardiserade metoder och verktyg
  • lotsning vidare till andra aktörer eller projekt där det är lämpligt

Andra perspektiv

Att komma bort från ”hemmablindheten” och få ett annat perspektiv är väldigt värdefullt. Att ta hjälp och bolla frågor med en extern part brukar uppskattas.

”Vi möter företagen där de är idag för att ta avstamp i de behov de har just nu, det som är viktigt på riktigt för företaget.” säger Åsa Hasslin, projektledare. ”Vi kallar det behovsinventering, företagsanalys eller fördjupningsanalys inom just det område som företaget vill lägga fokus på.”

Eftersom vi är en del i ett större sammanhang så händer det ofta att företaget slussas vidare till annat projekt eller till andra aktörer som Almi Väst, någon av innovationsarenorna eller andra expertorganisationer.

Formella krav

Företaget ska ha mellan tre och 249 anställda, vara svenskägt och inte ingå i en koncern som i sin helhet är större än 249 anställda. Hamnar ditt företag utanför dessa ramar har IUC Väst andra aktiviteter som passar dig.

Kostnadsfritt

Medverkan i Catalyst kostar inte något men det är statsstöd som man tar del av. Därför ska ett så kallat försumbart stöd-avtal skrivas på.

Catalyst finansieras av nationella medel, pengarna kommer från Regeringen via Tillväxtverkets utlysning Smart industri i regionerna. Medel kommer också från Västra Götalandsregionen samt Fyrbodals kommunalförbund.

Detta projekt omfattar både IUC Väst och IUC Sjuhärad.

Catalyst pågår fram till 15 november 2020.

Mer information

I vårt uppdrag ligger en uppsökande verksamhet och vi kommer gärna ut till företagen på besök. Kontakta Åsa Hasslin – hennes kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

 

* IUC Sjuhärad, IDC West Sweden och IUC Halland

Publicerad: 2020-01-28 kl. 15:17

Senast ändrad: 2020-01-28 kl. 15:33

”Vi möter företagen där de är idag för att ta avstamp i de behov de har just nu, det som är viktigt på riktigt för företaget.”

Åsa Hasslin, projektledare