Digiresan 1170x390_2.jpg

Anbudsförfrågan - Marknadsföringsbyrå för Digiresan

Digiresan befinner sig nu i avslutsfas och som en del av avslutsarbetet vill vi ta fram en inspirerande video kring arbetet i Digiresan men också digitalisering i industrin generellt.

Bakgrund

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2021-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna: Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West Sweden), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Under projektets gång har 140+ industriföretag aktiverats i individuell coachning och deltagit på seminarier och nätverksaktiviteter.

Varje företag har arbetat med ett ”case” som de valt att fokusera på under projektets gång. Bredden i dessa case är väldigt stor och har handlat om exempelvis: Införande av digital fakturahantering, utökat användande av sitt affärssystem, nya funktioner eller sökoptimering av hemsidan, ”koppla upp en produkt” mm.

Digiresan befinner sig nu i avslutsfas och som en del av avslutsarbetet vill vi ta fram en inspirerande video kring arbetet i Digiresan men också digitalisering i industrin generellt. 

Syfte med videon

 • Summera projektet Digiresan
 • Inspirera och ge kunskap
 • Framåtriktat – inspirera till att ta nästa steg och fortsätta arbetet med att nyttja digitala verktyg och/eller innovationer
 • Bryta barriärer och sänka ribban för arbete med digitalisering
 • Igenkänningsfaktor för vår primära målgrupp: Tillverkningsindustrin i Västsverige
 • Viden kommer att används under projektets avslutande konferens men också spridas i sociala medier, nyhetsbrev etc.

 Möjligt innehåll

 • Intervjuer med deltagande företag
 • Intervjuer med våra IT-coacher (som stöttat företagen)
 • Intervju med Ramboll, projektets utvärderare
 • Utdrag från projektets avslutsenkäter
 • Intervju med Digiresans projektledare
 • Animeringar 

Innehåll i uppdraget (generellt)

 • Projektledning med stort eget ansvar kring val av upplägg, innehåll, manus mm
 • Filmning, intervjuer på plats, eventuella animeringar, textning, redigering och produktion av video. (2-3 minuter)
 • Video klar senast 19 november och levereras i lämpligt, högupplöst format 

Omfattning av uppdraget (generellt)

Vi kommer att välja ut en leverantör under en kort upphandlingsomgång. Beräknad uppstart av arbetet är i månadsskiftet september/oktober med slutleverans 19/11.

Upplägg på offerten

Vi önskar en totalkostnad för hela projektet där ni spec:ar ner de olika momenten med antal timmar och timpris.

Övriga villkor

Alla leverantörer ska erbjuda ”one-way-in” d.v.s. IUC/GTC har en kontaktperson hos respektive leverantör.

Kommersiella villkor

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan” och vara väl specificerad med exempelvis uppgifter om vilka företag som fått coachning samt datum för när detta skedde.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB

556929-8010 FE 35194

Box 4

373 21 Fagersta

 

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

 

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och bedömd förmåga att leverera önskad tjänst.

Vi önskar ert förslag senast

2021-09-21

Frågor? Kontakta

Olle Söderqvist, projektledare

olle.soderqvist@iucvast.se

0762 – 13 21 52

Eller

Marie Hult, industriell utvecklare

Marie.hult@idcab.se

0500 – 50 25 21

 

Publicerad: 2021-09-15 kl. 10:15

Senast ändrad: 2021-09-15 kl. 10:20