Digiresan 1170x390_2.jpg

Anbudsförfrågan - Förfrågan om coachning av IT-experter i projektet Digiresan

Kompletteringsförfrågan i projektet Digiresan.

Digiresan är ett EU-finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2018-01-01 – 2020-12-31. Syftet med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna: Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland (IUC Halland). IUC Väst äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att genomföras i respektive delregion.

Under projektets gång kommer 140 industriföretag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier och nätverksaktiviteter.

Varje företag kommer att välja ut ett case som de vill arbeta med under projektets gång. Bredden i dessa case är väldigt stor och kan handla om exempelvis: Införande av digital fakturahantering, utökat användande av sitt affärssystem, nya funktioner eller sökoptimering av hemsidan, koppla upp en produkt mm. Anbudsgivarens roll är att vid sidan av den företagscoach som varje företag har kontakt med från IUC/GTC också coacha företaget med mer teknisk expertis inom valt område.

Innehåll i uppdraget

 • Varje företag beräknas erbjuds 30 timmar individuell coachning från en IT-expert.
 • Leverantören matchar intern konsult mot den case-beskrivning som IUC/GTC tillhandahåller från respektive företag.
 • Coachning ska företrädelsevis ske via Teams eller motsvarande men möjligheter skall finnas för att besöka coachen i dennes lokaler såväl som att coachen besöker det utvalda företaget. Vi accepterar varje företags rätt att besluta om vilka möten som sker fysiskt under Corona-pandemin.
 • Varje coachningsinsats skall dokumenteras (kort summering) och tillhandahållas IUC/GTC via ett enkätverktyg.
 • Viss koordinering kommer att krävas mellan IUC/GTC:s företagscoach och IT-expert för att bibehålla en röd tråd.

Omfattning av uppdraget

Vi är nu halvvägs i projektet och ytterligare 1800 timmar kommer att förmedlas för att vi ska nå 140 deltagande företag. Hur dessa fördelas mellan de olika leverantörerna beror på respektive leverantörs kompetens och hur väl den matchar case-beskrivningen. IUC Väst väljer vilken leverantör som bedöms ha bäst förutsättningar för att få uppdraget.

Upplägg på offerten

 • Vi önskar en kostnad per timma för coachning där dokumentation samt koordinering med IUC/GTC företagscoach ingår.
 • Reskostnader i de fall det blir aktuellt att besöka företaget skall specificeras separat.
 • Eventuella övriga kostnader när företaget väljer att besöka anbudsgivaren i dennes lokaler skall särspecificeras.
 • Anbudsgivaren skall specificera inom vilka områden som denne primärt kan erbjuda teknisk expertis.

Övriga villkor

Alla leverantörer ska erbjuda ”one way in”. Dvs IUC/GTC har en kontaktperson hos respektive leverantör som matchar intern kompetens mot respektive case. Kostnaden för detta skall också inkluderas i timpriset för coachning.

Kommersiella villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto
 • Samlingsfaktura per kvartal (i fall av stor upparbetad kostnad kan undantag göras)

Fakturering

Faktura skall vara märkt med ”Digiresan” och vara väl specificerad med exempelvis uppgifter om vilka företag som fått coachning samt datum för när dessa skedde. Dokumentationen som anges ovan måste ha inkommit för att fakturan skall accepteras.

Faktura skickas till:

IUC Väst AB

556929-8010 FE 35194
Box 4
373 21 Fagersta

E-faktura till:

5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och bredd av kompetensområden.

Vi önskar ert förslag senast

2020-04-29

Frågor? Kontakta

Olle Söderqvist, projektledare

olle.soderqvist@iucvast.se

0762 – 13 21 52

www.iucvast.se

 

Publicerad: 2020-04-23 kl. 11:55

Senast ändrad: 2020-04-23 kl. 12:22