Anbudsförfrågan - extern utvärdering av projektet Catalyst

Förfrågan om extern utvärdering av projektet Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad.

Förfrågan om extern utvärdering av projektet Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad. Finansiering sker genom nationella projektmedel inom ramen för Tillväxtverkets nationella program och insatser.

Bakgrund

Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad pågår under tidsperioden 2019-01-01 – 2020-11-15 och är ett samverkansprojekt mellan IUC Väst och IUC Sjuhärad.
Under tidsperioden skall 150 företag aktiveras med behovsinventeringar, analyser, fördjupningsinsatser mm. Satsningen är en del av en större regional satsning inom Smart industri där även IUC Halland och IDC West genomför liknande projekt.

Projektbeskrivning

Syftet med Catalyst är att operativt adressera framförallt områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser och på detta sätt ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Primära syften med projektutvärdering

 • Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om projektets utveckling och till om hur resultaten kan användas/integreras i organisationens utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara mottagare av projektets resultat.
 • Bidra med väl underbyggd kunskap till Tillväxtverket och dess uppdragsgivare om hur projektet bidrar till att uppfylla utlysningens syfte/n.
 • Bidra till att förklara andra relevanta processer som identifieras i det enskilda fallet.

Krav gällande användbarhet, förankring och återföring

 • Anbudsgivaren ska bidra till att identifiera de olika behov som finns hos aktörer och intressenter på olika nivåer i genomförandet. De ska också identifiera när behoven finns och i vilka processer.
 • Anbudsgivaren ska arbeta utifrån att utvärderingen ska generera nytta för de aktörer och intressenter i genomförandet som identifierats som relevanta mottagare för utvärderingen. Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen mynnar ut i rekommendationer som kan användas i syfte att driva projektet och verksamheten framåt under projekttiden och efter projektavslut.
 • Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen har en systematisk återföring under hela utvärderingsprocessen till samtliga användare/mottagare för utvärderingen på olika nivåer.

Extra fokus skall läggas på

 • Öka inflödet av SMF, små och medelstora företag, till de regionala innovationsmiljöerna (över delregionala gränser)
 • Ökad FoU, forskning och utveckling, i SMF
 • Arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna i alla tre dimensioner, inte minst jämställdhet
 • Inte konkurrera med konsulter utan tvärtom stimulera en konsultmarknad
 • Vidareutveckla processerna från de tidigare projekten HIU - Hållbar industriell utveckling, och PA - Produktionsanalys m.fl. och se till att det blir ett helregionalt arbetssätt
 • Arbeta systematisk med cirkulära affärsmodeller i företag

Övriga villkor

Anbudsgivaren ska i sitt anbud ange ett timpris samt ett totalpris, anbudsgivaren ska även redovisa hur denne kommit fram till totalkostnadsbilden, baserat på antal mantimmar per del av uppdraget inkl. tid för möten, resor mm. Offererad ansvarig konsult ska utföra merparten av projekttimmarna. Antagen konsult ska prioritera köparen. Startmöte ska påbörjas snarast efter kontraktstecknande.

Projektets totala omsättning uppgår till ca 8,3 MSEK inkl. moms vilket bör ge ett riktmärke på omfattning på utvärderingen.

Kommersiella villkor

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Fakturering

Faktura skall vara märkt med Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad samt väl specificerad och skickas till:

IUC Väst AB
556929-8010 FE 35194
Box 4
373 21 Fagersta

E-faktura till:
5569298010@autoinvoice.se

Beslutsgrunder

Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris samt erfarenhet.

Vi önskar ert förslag senast

2019-04-30

Frågor? Kontakta

Olle Söderqvist

olle.soderqvist@iucvast.se
0762-13 21 52
www.iucvast.se

 

Publicerad: 2019-04-15 kl. 13:31

Senast ändrad: 2019-04-15 kl. 13:34