3D Printning Banner

3D-Action

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar.

Med start i höst kommer IUC Väst medverka i projektet 3D-Action som leds av RISE.

Målet med 3D-Action är att de små och medelstora företagen i regionen höjer sin kunskap och kompetens kring AM och därigenom sin beställarförmåga och sin konkurrenskraft.

Projektets styrka ligger i tydligt formulerade insatser i en väl definierad målgrupp med konkreta mål och resultat i form av en bestående samverkansplattform inom additiv tillverkning.

Omställningsinsatser ska bidra med att företagen får en kunskapshöjning kopplat till hållbara material. Detta leder i sin tur till större förmåga att övergå till grön omställning i ett längre perspektiv.

Mer information

Läs mer om projektet 3D-Action på RISE hemsida.

 

Publicerad: 2021-08-28 kl. 08:39

Senast ändrad: 2021-09-01 kl. 12:54