RZ ABAK har en klar vision

Kickstart Cirkulär ekonomi är en workshopserie där företag fått inspiration kring omställning för ökad klimat- och affärsnytta. Företagen uppmuntras att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete och målsättningen är att ge nya insikter.

Cirkulärt

Utveckla sina affärer

I höst har IDC West Sweden (IUC-bolag för företag i Skaraborg) genomfört workshopserien Kickstart Cirkulär ekonomi för de företag som vill ta sina första steg i omställningen från en linjär ekonomi.

Sex företag har anslutit sig efter att de sett behov av att utveckla sina affärsmodeller i en mer cirkulär riktning.

Deltagandet i den här workshopen har både bidragit till ökad kunskap kring cirkulär ekonomi och möjligheterna med det, men också till konkreta affärsmöjligheter som vi direkt har börjat utforska, säger en av deltagarna. 

Gröna rör

Ett av våra medlemsföretag, RZ ABAK, har även de deltagit och har jobbat med flera fall. De kommer även att starta upp projektet ”Gröna Rör” under Q1 2023 i syfte att engagera, inspirera och utbilda personalen. Tanken är att sätta ihop en grupp som kommer att börja få driva frågorna i företaget, det kommer att få utbildning och verktyg att kunna ta arbetet vidare.

Allt med syfte att få ett starkare företag inför framtiden med de krav som kommer att komma från kunder och intressenter.

Är du nyfiken?

Om du har frågor hur du och ditt företag går vidare rekommenderar vi kontakt med Peter Bratt!

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare