Vägledning för hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling och Omställningslyftet underlättar affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. ​

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. ​Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Vi bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom vårt team av affärsutvecklare, experter och forskare.

Ambitionen är att fler små och medelstora företag ska få högre kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder samt ökad egen förmåga till fortsatt förnyelse.

Omställningslyftet kommer bland annat att erbjuda behovsanalyser, workshops och startprogram som hjälper företagen med de unika utmaningar och möjligheter som finns.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:

 • Omställningsintervjuer
  En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.
 • Företagsanalyser (TBN) 
  Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
 • Förutsättningsstudie och expertbedömning 
  En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
 • Kickstart Hållbarhet 
  Workshops där företaget ges praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbetet.
 • Genomförandeplan och coachning
  En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
 • Teknikworkshop
  Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
 • Startprogram
  Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.

Finansiär

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr.

Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Nyfiken på att få veta mer?

Är du nyfiken på Omställningslyftet och dess möjligheter för dig och ditt företag är du välkommen att kontakta Peter.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20