Lean och förbättringsarbete

Högaktuellt ämne drog många deltagare.

Deltagare på fokusgrupp

Hur motiverar du dina medarbetare att skapa ett kreativt arbetsklimat och engagerad personal? Hur stöttar du i arbetet med att skapa smarta och effektiva flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten?

Tisdagen bjöd på en väldigt inspirerande Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete där det kom strax över 20 st deltagare, vilket visar på ett högaktuellt ämne.

Förmiddagen handlade om medarbetarnas engagemang kopplat till förbättringsarbete med Lean som bas.

Praktisk övning

Deltagarna fick bland annat göra en praktisk övning som handlade om att bygga brandbilar i Lego, där varje grupp hade olika förutsättningar för sin ”produktion”.

Övningen var insiktsfull, hade hög igenkänningsfaktor och var väldigt uppskattad.

Utbildning till hösten

Vi presenterade också den Lean-utbildning som IUC Väst och Högskolan Väst anordnar med start hösten 2022.

Brandbilar gjorda med LEGO.
Färdigproducerade brandbilar

Högskolan Väst

Vi tackar alla deltagare från våra medlemsföretag samt Ingrid Elison och Ann-Caroline Karlsson från Högskolan Väst som bättrade på våra insikter och kunskaper inom detta ämne.

Kontakta oss

om du har några frågor eller funderingar.

Jennie Myrén

Jennie Myrén

Industriutvecklare

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare