Vill du utveckla ditt företag inom digitalisering?

Vi är glada att kunna berätta att det blir en fortsättning på det framgångsrika projektet Digiresan.

Digiresan 2.0

Du som litet eller medelstort tillverkande företag i Fyrbodal erbjuds stöttning för att ta nästa steg inom digitalisering i syfte att utveckla era affärer.

Projektet Digiresan 1.0 visade stor effekt hos deltagande företag. Under projekttiden jobbade till exempel ett av företagen med att samla olika digitala lösningar i ett och samma system. Ett annat företag utvecklade en app med AR-funktion.

Mognadsgraden och förståelsen för digitalisering har höjts avsevärt hos de företag som deltagit i Digiresan.

Datainsamling för beslutsunderlag

Olle Söderqvist är projektledare och Håkan Hellström coach för Digiresan 2.0 i Fyrbodal. De berättar att projektet nu kommer fokusera än mer på datainsamling och analys än tidigare. Alltid med utgångspunkt från företagets nuläge och behov. Under hela resan stöttar Digiresans coacher företaget att komma framåt i processen.

Vi utgår från företagets mognadsgrad genom att först göra en analys, utifrån det följer vi upp med coachande insatser, visionsövningar och tekniskt stöd. Det leder fram till en handlingsplan, skräddarsydd för just ditt företag.

Utifrån företagets vision får du fundera ut ett case att jobba med. Det kan till exempel handla om hur era system pratar och hur ert digitala flöde ser ut. Uppkopplade utrustningar som övervakas av smarta system får både ökad tillgänglighet och ökat nyttjande. Det leder till högre genomströmning i produktionen och sänkta produktionskostnader.

Sammantaget möjliggör digitalisering ökade intäkter genom produktförbättringar och ökade produktionsinsikter, berättar Håkan Hellström, industriutvecklare på IUC Väst.

Digiresans process

Framtidssäkra ditt företag genom digitalisering

Som företag är det viktig att ha en långsiktig strategi och en medvetenhet om att det tar tid att utveckla företaget mot sitt mål. Och en stark vilja att nå dit.

—  När ditt företag arbetar med digitalisering behöver man genomföra det på en övergripande nivå, med flera från verksamheten engagerade. Det finns inga krav eller så hos företaget, finns viljan och drivet så kommer man långt.

För att vara konkurrenskraftig och överleva behöver industrin gå från pappershantering till digitala verktyg. De flesta företag är redan där men behöver stöttning för att ta nästa steg och framtidssäkra sitt företag, säger Håkan.

Utvecklingen inom digitalisering accelererar

Mycket har förändrats bara under den tid som projektet Digiresan 1.0 genomfördes. Coronapandemin har i princip ritat om kartan vad gäller digitalisering och på många sätt har den bidragit till att accelerera utvecklingen ytterligare.

Syftet med Digiresan 2.0 är att höja mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks. De företag som deltar får möjlighet att implementera mer cirkulära modeller vilket leder till mer hållbar lönsamhet och konkurrenskraft.

Exempel på vad Digiresan 2.0 kan handla om

  • Digitalisering i produktion.
  • Utveckling av affärsmodell med inriktning mot digital omställning.
  • Insamling och bearbetning av data för att hitta de mest hållbara och resurssnåla processerna.
  • Möjlighet att tillämpa artificiell intelligens i ditt företag.
  • Att använda system och maskinintegration för effektiva informationsflöden.

För att ditt företag ska få bäst stöd och effekt under Digiresan 2.0 samarbetar vi mer flera parter med expertkompetens inom digitalisering. Bland annat AI SwedenRISE, Chalmers tekniska högskola, andra högskolor och Science Parks.

Bli ett av tio företag

Digiresan 2.0 riktar sig till små och medelstora inom tillverkningsindustrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland. Som deltagande företag betalar du bara 3000 kronor exklusive moms.

I Fyrbodal är antalet företag som kan delta begränsat till tio. Så vänta inte, du vill väl vara med och utveckla ditt företag mot en hållbar framtid?

Se filmen

I filmen här bredvid kan du se och lyssna på några goda exempel från företag som deltog i Digiresan 1.0.

Inspirerad?

Hör av dig till Håkan eller Olle om du vill veta mer om Digiresan 2.0.

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare

Olle Söderqvist

Olle Söderqvist

Industriutvecklare