Vi anpassar oss

IUC Väst tar löpande del av händelseutvecklingen kring Coronapandemin och följer gällande rekommendationer. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att vidta åtgärder för att inte bidra till att föra smittan vidare. 

I vårt arbete besöker vi företag och träffar därmed olika människor på arbetsplatser runt om i Fyrbodal. Vi vill om möjligt undvika att vara en källa till smittspridning.

Vi anpassar oss

Vår verksamhet är i gång som vanligt men vi ställer i möjligaste mån om från fysiska möten till digitala möten. I de fall det inte går att genomföra planerade aktiviteter digitalt, ställer vi inte in men flyttar fram datumet.

Alternativt genomförs mötet i samförstånd med respektive företag och vi följer då Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien, distans och att deltagare är symtomfria.

Jobbar tillsammans

Vi ser det som extra viktigt att jobba tillsammans och ge stöd till våra medlemsföretag. Vi vill så långt som möjligt dämpa de negativa effekterna av det aktuella läget och driva fram nytt, innovativt tänkande.

Tillsammans gör vi det bästa av situationen.

Vi följer rådande rekommendationer från myndigheterna.

10 Jan 2022 Nyhet