Julhälsning

Det nalkas jul och nyår och snart kan vi lägga ett intensivt och roligt år bakom oss och blicka fram mot ett nytt händelserikt 2022.

Tre nya medarbetare

Under våren fick vi tre nya medarbetare – Ida Stangnes är den vi går till för hållbarhetsfrågor, Jennie Myrén är riktigt duktig på det mesta som gäller produktion och Thomas Sätmark leder oss i sin roll som vår nye vd.

Steg mot förändring

Vi är en del av IUC Sverige och för att tydligare visa det, bytte vi vår grafiska profil i oktober. Vi passade också på att uppdatera hemsidan för att få en modern sida som fungerar på alla plattformar.

Presentationen gjordes under Industrin möts där vi hade fint besök som inspirerade oss att ta första steget i våra egna verksamheter, vi måste alla hjälpas åt för att lösa våra globala mål. Även ett litet steg är ett steg i rätt riktning.

Tydligare värdeerbjudande

Som företagsfrämjande aktör med fokus på den tillverkande industrin har vi ett antal aktiviteter där vi på olika sätt stöttar företagen med inspiration och insatser – ett par exempel är produktionsanalyser och fokusgrupper.

Under året som gått har vi påbörjat ett arbete för att göra vårt erbjudande tydligare, det ska vara lätt att förstå vilken nytta du som företag kan ha av oss.

Företagsbesök hos medlemsföretag

Under året har vi återupptagit våra fysiska besök hos företagen, roligt tycker vi och naturligtvis det bästa sättet att lära känna en verksamhet. Vi har både gjort rundvandringar och produktionsanalyser, men också introducerat lean och titta på flöden.

Anette van Schie tog emot Linda och Åsa i växthuset.

Fokusgrupper, seminarier och teknikworkshoppar

Vi har fördjupat våra kunskaper inom många områden under året – både digitalt, i verkligheten och i hybridform. Några av våra fokusgrupper har handlat om Det svåra samtalet, Lean för delaktighet och inkludering samt Hur du bearbetar dina nyckelkunder.

Teknikworkshoppar som Hur du får innovation att fungera på ditt företag och Automatisering av materialflöden har erbjudits i samarbete med IUC Sverige och RISE och tillsammans med Produktionstekniskt center PTC hade vi nyss en Workshop i automatiserad gradning.

En vecka med evenemang

I höst var första tillfället för Tech InWest Sweden som bjöd på ett smörgåsbord av spännande möten och seminarier. Under veckan arrangerade vi en Teknikworkshop om produktionsinnovation, var en del av den populära Automationsdagen samt presenterade Strategisk insikt 2030, vår gemensamma karta för de kommande åren.

Veckan arrangerades av Innovatum Science Park med Högskolan Väst, Energikontoret Väst, Trollhättans Stad och IUC Väst och är tänkt att vara årligen återkommande.

Industrinytta

Den nationella insatsen Robotlyftet, för att stötta företag med automationsfrågor, har avslutats i höst efter att 16 företag har genomfört förutsättningsstudien och åtta företag gått vidare med en automationscheck.

Under några år har vi jobbat mer med digitaliseringsfrågor och då främst inom Digiresan. Nu avslutas projektet men vi jobbar för en fortsättning under 2022. Digiresan Företagsutveckling har stöttat 144 företag i Västra Götaland och Halland sedan starten.

I Strategisk insikt 2030, ett samarbete med övriga IUC-bolag i Västsverige och Halland, tog vi fram fokusområden med konkreta aktiviteter för att möta de utmaningar som vi står inför de närmaste åren.

Vi samverkar med Innovatum Science Park med flera parter i det projekt som kallas React-PTC och som syftar till att dels öka attraktiviteten för den tillverkande industrin i stort men även för mötesplatsen PTC. Vi vill att PTC ska vara en mötesplats där vi utvecklar kompetens, ny teknologi, nätverk och affärsmöjligheter.

Nya medlemmar

Under året har vi välkomnat tio nya medlemmar – SVOP, Rakama, Emicad, Becsl by Sweden, Dalsspira, IQR Solutions, Procada, Anva KSG, Örs Cementgjuteri samt Hudson Nordic.

Vi är väldigt glada att så många företag vill vara med och stärka västsvensk industri.

Året som kommer

Visa dina produkter och tjänster

Sedan många år tillbaka har vi erbjudit våra medlemmar plats att synas i vår Maskin- och tjänstelista som en extra marknadsföringsyta. Vi ser att intresset för sidan inte är så stort som vi skulle önska och har därför beslutat att ta fram ett samarbete med Manufacturing Guide som många av våra medlemsföretag redan känner till och använder. I början på året berättar vi mer.

Kompetens gör skillnad

Vi fortsätter erbjuda våra medlemsföretag flera olika sätt att höja sin kompetens och sitt kunnande. Bland annat kommer vi även under 2022 att fortsätta ge ett väldigt bra pris för Diploma-licenser.

Till hösten hoppas vi återigen kunna erbjuda vår Lean-utbildning grund (3,5 hp) som anordnas i samarbete med Högskolan Väst.

Utan spaning ingen aning

Sedan ett par år tillbaka har IUC Sverige samarbetat med Kairos Future för att ta fram omvärldsbevakningar som har betydelse för små och medelstora företag.

Vi fortsätter och fördjupar detta samarbete tillsammans med flertalet IUC-bolag i Sverige – mer information kommer.

Har du rollen som produktionschef?

Vi startar under våren upp ett nätverk för produktionschefer. Ett nätverk där deltagarna besöker varandras verksamheter och lär av varandra.

IUC Västdagen 2022

Öronmärk 24 mars – då bjuder vi in till en medlemsdag med spännande talare och en moderator som du garanterat vil komma och lyssna på.

Vi tackar alla för ett gott samarbete under året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2022!


Olle · Linda · Jennie · Thomas · Åsa · Daniel · Ida · Ann-Charlotte
22 Dec 2021 Nyhet