Omvärldsbevakning november

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: ULS Robotics exoskelett ska skydda kroppen, Hiltis exoskelett för arbete i tak och Risk att kompetens försvinner

TREND 2: Höjda priser och produktionsstopp, Pågen och Lindab avvaktar och Är kärnkraften ”grön”?

TREND 3: Elektriska motorvägar i tyska Lübeck, Godstransporter med luftskepp och Undervattenskablar förser skepp med energi

TREND 1: TEKNIK + MÄNNISKA RÄDDAR KVAR KOMPETENS

Industrin vill behålla erfarna medarbetare men måste då minska den fysiska belastningen i en ofta tung och slitsam bransch. Det ska vara attraktivt att arbeta kvar och överföra kunskap till yngre medarbetare. Här behövs tekniska lösningar för ergonomi och allmänt välmående. Exoskelett kan vara en lösning som kombinerar människans och maskinens bästa egenskaper.

ULS Robotics exoskelett ska skydda kroppen

Exoskelett ger ökad säkerhet och gör det möjligt att förflytta last till trånga platser där en gaffeltruck eller liknande inte ryms. ULS Robotics utvecklar den bärbara utrustningen som ska underlätta arbetet.

Läs mer

Hiltis exoskelett för arbete i tak

Hilti är först ut på den svenska byggmarknaden med ett exoskelett som avlastar vid arbete uppåt, som tak. Det är en sele med en helt mekanisk lösning som flyttar belastning från axlar och armar till de starkare benen och höfterna.

Läs mer 

Risk att kompetens försvinner

En studie i Connecticut i USA visar att erfarenhet försvinner från tillverkningsindustrin när äldre går i pension. Nytt initiativ, med deltid och flexibla scheman, ska säkra kunskapsöverföringen.

Läs mer

TREND 2: ENERGIBRIST FÖRSVÅRAR FÖR INDUSTRIN

Övergången till fossilfri energi är nödvändig för mänsklighetens fortsatta överlevnad, men detta har sina utmaningar. Energinätet måste hålla en viss miniminivå och vi behöver pålitliga energikällor som säkrar nivån även när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Energibrist i industrin driver på diskussionen om framtida lösningar.

Höjda priser och produktionsstopp

Höga priser på naturgas och avvecklad kolkraft leder till höga energipriser, i vissa fall mer än fyrdubblade, för brittiska fabriker. Fabrikerna svarar med höjda produktpriser. Återkommande produktionsstopp är att vänta.

Läs mer

Pågen och Lindab avvaktar

Pågen skjuter upp expansion i Malmö och Lindab väljer bort södra Sverige för nyinvesteringar. Man vill inte satsa utan att ha garanti för elförsörjningen.

Läs mer

Är kärnkraften ”grön”?

I EU råder splittring om kärnkraft ska räknas som ”grön” eller ej, när det gäller frågan att säkra basbehovet av energi. Frankrike och Tyskland går olika vägar.

Läs mer

TREND 3: GENOMBROTT FÖR NYA INFRASTRUKTURER?

Infrastrukturen i västvärlden står inför en revolution. Elektrifiering av transporter innebär storsatsningar på nya former av infrastruktur. Det krävs nya lösningar som inte är bundna till den gamla fossilbaserade logiken. Industriföretag behöva anpassa sig till alltmer specialiserade transportsystem och värdekedjor som är flexibla och samtidigt energieffektiva.

Elektriska motorvägar i tyska Lübeck

Elektriska motorvägar rullas ut, med ellinjer ovanför ungefär som för spårvagnar. Elektriska lastbilar laddar medan de körs och behöver inga enorma batterier.

Läs mer

Godstransporter med luftskepp

Med 80 - 90 % mindre utsläpp jämfört med flygplan testas gammeldags luftskepp för transport av både gods och människor. Luftskeppskryssningar är på gång.

Läs mer

Undervattenskablar förser skepp med energi

Laxodlingar på Färöarna installerar gigantiska undervattenskablar för att förse skeppen med energi när de står still. Minskade utsläpp och effektivare energianvändning.​

Läs mer

 

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

 

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Kommunikation, Industriutvecklare

02 Nov 2021 Nyhet