Vad är vårt företag bra för?

Tack ni som kom till vårt evenemang Industrin möts den 14 oktober. Vi fick en väldigt inspirerande förmiddag med Göran Carstedt som med en fråga satte igång våra tankar.

Vem skulle saknas oss om vi inte fanns? Vad är vårt företag bra för?

Vi måste börja se världen med nya ögon, en värld där vi alla måste skapa vår egen framtid. Och vi gör det genom skapa tillsammans, co-create. Både vår energi och kreativitet frigörs när vi delar med oss och inte behåller för oss själva.

För att få hållbara och lärande organisationer måste vi ta bort rädslan att göra misstag där även misslyckandet måste få spela roll och föra organisationen framåt. En organisatorisk förändringskraft.

Lär från kunderna

Och viktigast är att lära från kunderna där Göran gav exempel från när han som chef på IKEA i USA hjälpte kunderna att lasta in varorna i sina bilar medan han frågade:

Varför kom du hit?

Hur var det?

Var detta tillräckligt bra att berätta om för dina vänner?

Vi lever i ett kretslopp

I naturen finns inget avfall, allt ingår i ett ständigt kretslopp. Det som ständigt tillförs utifrån är solenergin och det som finns här på jorden måste vi hushålla med.

Det är dags att växla upp och se vårt ”avfall” som tillgångar – och det går inte att stå vid sidan av. Hållbarhet är mer än en moralisk fråga – det är en viktig företagsfråga där man måste visa att man vill vara en del av lösningen.

Det första lilla steget

Det viktiga är att ha en kompassriktning och att sätta igång. Det går inte att vänta på beslut från annat håll – vi måsta alla vara en del av ”the million small beginnings”.

The Earth is an open and closed system

Tips för att sätta igång

Så integrerar du hållbarhet i affärsstrategin

Skulle världen bli en bättre plats om ert företag försvann? Ett inspelat webbinarie om varför och hur du som litet eller mellanstort företag kan sätta igång.
Professor Niklas Egels Zandén, Göteborgs universitet

Small Steps for a Big Change

Hur små steg kan leda till stor påverkan.
En TEDx-film med Doug Snyder

Din bästa partner på utvecklingsresan 

Vår vd Thomas Sätmark presenterade vår nya logotyp där vi tar ytterligare steg för att visa att vi är en del av det rikstäckande IUC-nätverket. IUC Sverige är en paraplyorganisation för samtliga IUC-bolag i Sverige och en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. 

IUC Väst verkar i Fyrbodals 14 kommuner och har alltid företagens behov i fokus.

Vi jobbar också igenom vår strategi för att förtydliga vår roll, vårt erbjudande och hur vi kan stötta ditt företag att ta nästa steg.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Industriell utveckling

I nära samarbete med företag och övriga företagsfrämjare skapar vi insikter och handlingskraft. Tillsammans skapar vi industriell utveckling i Fyrbodal.

Vi vill stimulera industrins utvecklingsresa genom

  • Att skapa insikt om trender som genererar utvecklingsbehov
  • Kompetensutveckling
  • Att erbjuda behovsanalyser
  • Coacha företagen i deras utvecklingsarbete
  • Jobba djupare i specifika utvecklingsprojekt

Som medlem hos IUC Väst är du en del av västsvensk industris hållbara framtid och tillsammans arbetar vi för att utveckla ditt företag på lång sikt.

Bilder från dagen