För en framtidssäkrad, hållbar industri

För det enskilda företaget kan hållbarhet vara en stor och komplex fråga som är svår att omsätta till handling. Runt om i världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet med de större företagen i spetsen och takten ökar.

KICKSTART HÅLLBARHET erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet. Deltagande företag får identifiera viktiga drivkrafter i hållbarhetsarbetet och verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter.

Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.

Ett deltagande ger:
• inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning
• ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet
• påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget
• verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten

26 januari startar vi - läs mer och anmäl dig!