B-CHAIN

Tillsammans verkar vi för ökad effektivitet och tydlighet med fokus på kunden i det befintliga näringslivet.

Nätverket B-chain har nu återstartats under IUC Västs ledarskap efter att ha varit vilande under 2020 till följd av pandemin.

Utvecklingsfrämjande aktörer

B-chain är ett nätverk för utvecklingsfrämjande aktörer som stöttar Fyrbodals befintliga näringsliv. Tillsammans verkar vi för ökad effektivitet och tydlighet med fokus på kunden.

Vi arbetar för att öka tydligheten kring hur vi som aktörer kompletterar varandra och samverkar. Vi utvecklar oss och vårt gemensamma erbjudande till kunden.

Deltagande organisationer

IUC Väst, Innovatum Science Park, Högskolan Väst, Connect Väst, Almi Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Miljöbron, Coompanion, Hushållningssällskapet, Svinesundskommittén, Maritim utveckling i Bohuslän, CSR Västsverige, Position Väst, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Företagsarenor Väst, Svenskt Näringsliv, Support Group Network samt Västsvenska Handelskammaren

Ida Stangnes

Ida Stangnes

Industriell utvecklare