Omvärldsbevakning mars

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: ”Självkörande” fabriker, mjukvara strömlinjeformar processer och utveckling av autonoma minifabriker

TREND 2: Bro byggd helt utan ritningar, omställning för byggbranschen och transparens fångar problem tidigt

TREND 3: Ledig kapacitet löser problem nära kunden, ökade investeringar i molntjänster och fullserviceavtal ger bredare helhetslösningar

TREND 1: Autonoma fabriker efter pandemin

Under pandemin 2020 har automatiseringen tagit stormsteg framåt – helt enkelt för att den blivit nödvändig. Vi vet av historien att stora kriser ofta har drivit på industrins omvandling på radikala sätt – innovationer som funnits länge sätts i verket och många företag lär sig nya sätt att arbeta.

Krisen har därmed inneburit en fantastisk chans för automation. När mycket måste skötas på distans utvecklas nya automationslösningar i rasande fart och inte bara på fabriksgolvet. AI som planerar, organiserar och effektiviserar arbetet har gått fram med stormsteg. Vi ser idag lösningar som kan beställa material, erbjuda offerter, planera produktionslinor mm. Fabriken kan i stort sett sköta sig själv - inte bara vad gäller själva tillverkningen utan även mer perifera uppgifter.

"SJÄLVKÖRANDE" FABRIKER

Launchpad satsar på att helautomatisera under pandemin, och använder krisen 2020 som en möjlighet att ställa om till ”självkörande fabriker”, inspirerade av Teslas autonoma fordon. Tanken är att systemet själv planerar produktion, värdekedjor, priser och instruktioner. Allt användare behöver göra är att ladda upp sina CAD-filer.

Läs mer

MJUKVARA SOM STRÖMLINJEFORMAR PROCESSER

BrainedFactory är ett projekt som handlar om att erbjuda helhetslösningar för att tids- och kostnadsuppskatta alla sorters hydrauliska material. Mjukvaran erbjuder optimerad design, kostnadsuppskattning och offerering – som automatiserar mycket av arbetet åt andra företag och strömlinjeformar kundens processer.

Läs mer 

UTVECKLING AV AUTONOMA MINIFABRIKER

Helt autonoma fabriker för läkemedelsindustrin finns på planeringsstadiet även i Sverige; så kallade ”minifabriker” som autonomt arbetar i labbskala. De kan köras automatiskt och går snabbt att rigga för tillverkning vilket innebär att de är flyttbara och använder mindre material – och eftersom de inte behöver personal går de även att installera där det är svårt att få tag på rätt kompetens.

Läs mer

TREND 2: BIM är här för att stanna

Building Information Modelling, eller BIM, har varit på tapeten i ungefär ett decennium. Filosofin bygger på att ingenjörer, arkitekter och byggentreprenörer med flera arbetar, i samma digitala modell över ett byggprojekt. På senare år har BIM alltmer börjat användas i praktiken i stor skala. Tekniken har stor betydelse för de industriaktörer som arbetar nära byggbranschen.

BIM medför att traditionella, icke-interaktiva ritningar (på papper eller digitalt) ersätts av lösningar som överbryggar gapet mellan olika aktörer. Förändringar kan direkt spåras av alla deltagande parter och slutresultatet kan bättre visualiseras och uppdateras.

Pilotprojekt som gett goda resultat, gör att arbetssättet kan komma att etablera sig på betydligt bredare front än idag. Det har konsekvenser för alla tillverkare som agerar som underleverantörer till byggbranschen – standardiserade BIM-modeller blir troligen ett centralt sätt att arbeta i framtiden.

BRO BYGGD HELT UTAN RITNINGAR

Randselva-bron i Norge har byggts helt utan ritningar. Bron är 634 meter lång och visualiserades helt i BIM – fördelarna var bland annat betydligt bättre informationshantering, och innebar att teamen kunde samarbeta enkelt mellan fyra städer i fyra olika länder.

Läs mer

OMSTÄLLNING FÖR BYGGBRANSCHEN

Byggbranschen kan komma tvingas av lagstiftning att ställa om till arbete med BIM under en ganska snar framtid. Detta kommer innebära en omställning för byggbranschen och dess underleverantörer, kanske en snabb sådan med tanke på hur mycket längre Norge kommit.

Läs mer

TRANSPARENS FÅNGAR PROBLEM TIDIGT

Tivoli GreenCity i Belgien är ett prisbelönt hållbarhetsprojekt som förlitat sig på BIM bland annat av transparensskäl. Aktörer kan samarbeta på ett öppet sätt vilket innebär att eventuella problem fångas tidigt och underleverantörerna har kunnat arbeta mer proaktivt. På sikt kan BIM bli ett krav för den som vill arbeta som underleverantör mot byggbranschen.

Läs mer

TREND 3: Allt fler helhetslösningar i tillverkningsindustrin

Underleverantörernas ansvar blir bredare och mer diffust, trots ett mer specialiserat arbetsliv. Många har valt att istället leverera helhetslösningar som på ett konkret sätt tar hand om en större del av värdekedjan. Man säljer i slutändan inte varor eller tjänster, utan helhetslösningar som helt och hållet tar över ett visst ansvarsområde, till exempel hållbarhet.

Detta innebär ett större behov av att arbeta mer proaktivt och också en bredare kompetensprofil för att kunna bemöta behov som faller utanför traditionella kontrakt på si och så många komponenter.

Trenden skiljer sig från klassisk ”tjänstefiering” i bemärkelsen att den även förändrar företagets ansvarsområden som en respons på kräsna kunder. Automatisering och digitalisering friar upp resurser att fokusera på att möta kundernas behov mer aktivt. Nya krav ställs dock på de anställdas flexibilitet som historiskt sett har haft betydligt mer väldefinierade arbetsuppgifter.

LEDIG KAPACITET LÖSER PROBLEM NÄRA KUNDEN

Techniplas Prime har kallats ”Biltillverkningens Airbnb”, och använder sig av småskaliga företags 3D-printing-kapacitet till att snabbt lösa problem nära kunden. Komponenter printas med logistik och infrastruktur som de inte själva äger men ändå har kontroll över. Affärsmodellen är en tillverkningsplattform i vilken kunder kan beställa komponenter till specifikation och få dem tillverkade på plats där det finns kapacitet. Tjänsten är smidighet och flexibilitet snarare än själva tillverkningen som ligger på underleverantörer. Ett tecken på den plattformslogik som förmodligen blir rådande inom tillverkningsindustrin i framtiden.

Läs mer

ÖKADE INVESTERINGAR I MOLNTJÄNSTER

Molntjänster är på frammarsch i de nordiska länderna, menar Information Services Group. De ser helhetslösningar levererade i molnet som framtiden för en mängd branscher, däribland industrin. Utöver finans och detaljhandel, rör sig tillverkningsindustrin allt mer mot att öka sina investeringar i molntjänster. Rörelsen tyder på att de nordiska länderna har god chans att bli ledande inom digitala helhetslösningar.

Läs mer

FULLSERVICEAVTAL GER BREDARE HELHETSLÖSNINGAR

Andina-gruvan nära Chiles huvudstad Santiago förlitar sig sedan 2019 på fullserviceleverans från svenska Epiroc över en sjuårsperiod. Inte bara produkter och tjänster kommer levereras utan även långsiktiga innovations- och förändringsprojekt som till exempel automatisering av maskinflottan och fjärrstyrning av maskiner. Att innovation och utveckling ingår i fullserviceavtalet är ett tecken på hur Epiroc övergått från att leverera enbart tjänster till bredare helhetslösningar.

Läs mer

 

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Industriell utvecklare, Kommunikatör

30 Mar 2021 Nyhet