Fokusgrupp Sälj & Marknad - Sociala medier i säljprocessen

Var du med på vår fokusgrupp om att sälja mer med hjälp av sociala medier? Grattis, då fick du med dig några riktigt bra tips!

För dig som inte kunde vara med – här kommer en kort sammanfattning.

Vänta inte – börja nu!

Det var slutbudskapet på vår senaste Fokusgrupp Sälj & Marknad. Vi hade bjudit in Maria Beäff och Fredrik Emilsson, båda ekonomistudenter från Högskolan Väst, att berätta mer om sitt examensarbete Where do I post this? Sociala medier i B2B säljprocess. Arbetet, som fick Rotarys pris för bästa uppsats 2020, har fått mycket uppmärksamhet och naturligtvis ville vi få alldeles färska kunskaper om vad de kommit fram till.

Maria och Fredrik tog upp fakta om industrin de valt att belysa och att många företag står inför en generationsväxling. Sociala medier används runt om i världen och för B2B-företag är LinkedIn, Facebook och Twitter de vanligaste.

Så hur kan sociala medier förbättra affärsverksamheten, inklusive försäljningsprocessen mellan företag som arbetar i traditionella branscher? Med hem fick vi verktyg för hur vi kan komma igång.

10 tips för att lyckas

  1. Sociala medier är bra och viktiga verktyg att använda i säljprocessen
  2. Ta fram en strategi som passar ditt företag
  3. Bjud på ditt kunnande i inlägg och på hemsida
  4. Lär känna kunden och kundens behov
  5. Våga testa och lär av dina misstag
  6. Tala till kundens känslor
  7. Skapa dialog med dina kunder
  8. Mät och följ upp för att se vad som fungerar bäst
  9. Annonsera för att synas för fler
  10. Håll dig uppdaterad

Mer information

Fredrik Emilsson
E-post: fk.emilsson@gmail.com
Telefon: 076-095 52 30

Maria Beäff
E-post: maria.beaff@gmail.com
Telefon: 070-765 99 28

 

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare

24 Feb 2021 Nyhet