Nätverk_webb.jpg

Västra Götalandsregionen

Innovationssystemet finns här hos oss!

Västra Götalandsregionen har en uttalad näringslivsstrategi och arbetar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället.

Hela det nätverket tar vi hjälp av - för företagens behov!