En Del Av IUC Sverige Banner

Ett nätverk som täcker stora delar av Sverige!

Tillsammans är vi 16 självständigt agerande bolag över hela landet. Vi är både en nationell och en regional resurs för utveckling i, av och tillsammans med företag.

Precis som våra medlemsföretag inom tillverkningsindustrin ser vi enorma fördelar med att vara en del av något större. Att samverka, dela med oss av erfarenheter och kunskaper och få tillgång till metoder och hjälpmedel, gynnar naturligtvis inte bara oss som organisation utan även våra medlemmar.

IUC i hela landet

IUC Väst ingår i det landsomfattande nätverket IUC Sverige. Nätverket består av 19 IUC-bolag som alla arbetar med industriell utveckling och förnyelse. Genom samverkan kan vi bygga upp metoder tillsammans och utbyta erfarenheter.

 

Gul markering – Ort med huvudverksamhet – IUC-bolag
Orange markering –  Ort med samarbetspartner – avtalspart
Blå markering – IUC Sveriges huvudkontor (Skövde)

Viktiga samarbeten

IUC Sverige samverkar med en lång rad kunskapsförsörjare som universitet, högskolor och forskningsinstitut. Samarbeten som utvecklats för att kunna hjälpa det lokala företaget med kompetens och kontakter.

IUC Sverige fungerar även som en hjälpande hand till nationella myndigheter och regeringen, som använder IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Arbetssätt

Så här ser vår arbetsmodell för företagsutveckling, IUC-processen, ut:

 

 

Mer information

IUC Sveriges hemsida kan du läsa mer om aktuella uppdrag och projekt samt nyheter från alla IUC-bolag. 

 

Stark, svensk industri

I Sveriges industriella små och medelstora företag finns potentialen för tillväxt och ökad konkurrenskraft.