Nätverk_webb.jpg

Ett nätverk som täcker stora delar av Sverige!

Tillsammans är vi 16 självständigt agerande bolag över hela landet. Vi är både en nationell och en regional resurs för utveckling i, av och tillsammans med företag.

Precis som våra medlemsföretag inom tillverkningsindustrin ser vi enorma fördelar med att vara en del av något större. Att samverka, dela med oss av erfarenheter och kunskaper och få tillgång till metoder och hjälpmedel, gynnar naturligtvis inte bara oss som organisation utan även våra medlemmar.

IUC Väst ingår i det landsomfattande nätverket IUC Sverige. Nätverket består av 16 IUC-bolag som alla arbetar med industriell utveckling och förnyelse. Genom samverkan kan vi bygga upp metoder tillsammans och utbyta erfarenheter.

IUC Sverige samverkar med en lång rad kunskapsförsörjare som universitet, högskolor och forskningsinstitut. Samarbeten som utvecklats för att kunna hjälpa det lokala företaget med kompetens och kontakter.

IUC Sverige fungerar även som en hjälpande hand till nationella myndigheter och regeringen, som använder IUC-nätverket som en resurs för insatser som är av nationell vikt, och där de enskilda IUC-bolagen kan verka i sin region med nationella uppdrag.

Så här ser vår arbetsmodell för företagsutveckling, IUC-processen, ut:

 

IUC-processen