Kvinnligt_natverk_1200x400.jpg

Fyrbodals kvinnliga industrinätverk

Tillsammans behöver vi stärka kompetens- försörjningen i Fyrbodal. En del i det arbetet är att öka kvinnors förutsättningar och vilja att arbeta och göra karriär inom industrin.

Hur ska vi få våra unga att intressera sig för teknik och se industrin som så spännande och framtidsinriktad den faktiskt är? Många industriföretag har svårt att hitta lämplig kompetens och samtidigt vittnar högskolan om att många kvinnliga studenter aldrig fullföljer sin utbildning. Konkreta frågor som vi ser att vi tillsammans kan göra något för att lösa.  

Kvinnligt nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte

Vi tror att ett kvinnligt nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte kan bidra till en positiv utveckling av kvinnlig arbetskraft inom industrin genom att fylla flera olika behov:

  • Öka verksamheters medvetenhet inom mångfald och jämställdhet
  • Förse kvinnliga studenter med förebilder och mentorer
  • Utveckla rekryteringsprocesser för att fler av ansökningarna ska komma från kvinnor
  • Möjlighet att dela med sig och få del av andras berättelser om hur det är att vara kvinna inom industrin 

”Detta nätverk är en del av vår satsning inom Smart Industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi” säger Kristina Nyström, coach hos IUC Väst. ”Vi vill stärka kompetensförsörjningen i Fyrbodal genom att öka kvinnors förutsättningar och vilja att arbeta och göra karriär inom industrin.”

Aktiviteter

Tillsammans med CSR Västsverige, Högskolan Väst, Siemens Energy AB och Sansera Sweden AB anordnar vi aktiviteter för kvinnor i industrin och de som utbildar sig för att arbeta där.

Vill du som kvinna vara med och medverka? Bli medlem i LinkedIn-gruppen Fyrbodals Kvinnliga Industrinätverk så har du koll på nästa sammankomst!