Nätverk_webb.jpg

Vi är en del av något mycket större

Företagens behov är våra utmaningar och med nätverk kommer vi långt!

IUC Väst är en del av IUC Sverige, ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. 

Ett av våra viktigaste verktyg är Industriell Dynamik - ett regionalt nätverk som ger ditt företag den samlade kompetensen hos 15 tongivande expertorganisationer.

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med oss och andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i samhället.  

Fyrbodals kommunalförbund14 kommuner samarbetar för att driva utveckling, utbyta erfarenheter och skapa tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodals bästa. 

Fyrbodals kvinnliga industrinätverk är ett kvinnligt nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte som bidrar till en positiv utveckling av kvinnlig arbetskraft inom industrin genom att fylla flera olika behov.

Almi Västs verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. 

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas inom produktionsteknik med syfte att hjälpa användare upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.