IUC_wordle_12.jpg

Vill du också vara med?

Som medlem i IUC Väst är du en del i ett stort nätverk företagare inom tillverkningsindustrin i Fyrbodal.

Du har möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap genom våra fokusgrupper, seminarier och utbildningar. Behöver ni som företag utvecklas kan vi hjälpa er att komma igång och vägleda er igenom de olika utvecklingsfaserna. Och är det kompetensutveckling som behövs? Ja, då kan vi på IUC Väst fungera som rådgivare och hjälpa er hitta rätt utbildningar.

Medlemskap i IUC Väst ger möjlighet att 

  • Höja kompetensen i ert företag via utbildningar, fokusgrupper och seminarier
  • Få stöd för bättre kompetensförsörjning
  • Få rådgivning inom produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning
  • Få rådgivning och stöd från ett stort antal expertorganisationer
  • Få rådgivning och stöd om och med olika finansieringsformer
  • Få en bättre nulägesbild av er produktion med en produktionsanalys
  • Påverka våra utbildningserbjudanden och ämnen för fokusgrupper och seminarier
  • Marknadsföring av ert företag via vår hemsida
  • Marknadsföring av ert företag via vår internetbaserade Maskin & Tjänstelista

Årlig medlems- och serviceavgift

Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Totalt
1-5 100 kr 5 400 kr 5 500 kr
6-99 100 kr 11 400 kr 11 500 kr
100+ 100 kr 15 400 kr 15 500 kr

 

Hör av dig så berättar vi mer!