IUC_wordle_12.jpg

Vill du också vara med?

Som medlem i IUC Väst är du en del i ett stort nätverk företagare inom tillverkningsindustrin i Fyrbodal.

Du har möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap genom våra fokusgrupper, seminarier och utbildningar. Behöver ni som företag utvecklas kan vi hjälpa er att komma igång och vägleda er igenom de olika utvecklingsfaserna. Och är det kompetensutveckling som behövs? Ja, då kan vi på IUC Väst fungera som rådgivare och hjälpa er hitta rätt utbildningar.


Som medlemsföretag får du:

• Erfarenhetsutbyte i våra fokusgrupper
• Nya kontakt- och distributionsvägar, vilket kan leda till nya affärer
• Deltagande i mässor, seminarier och mingeldagar
• Marknadsföring till lägre kostnad på platser och event
• Kompetensutveckling och möjlighet till att påverka utbildningsutbudet
• Rådgivning, och möjligheter till finansiering, för ditt företags utveckling
• En starkare röst gentemot världen

Hör av dig så berättar vi mer!