Vänersborgs kommun

Adress: Sundsgatan 29

Postadress: 462 85 Vänersborg

Telefonnummer: 0521-72 19 20

Hemsida: www.vanersborg.se/naringslivarbete