Lysekils kommun

Telefonnummer: 0523-61 31 50

Hemsida: www.lysekil.se/naringsliv-och-arbete