DSC_0133_webb.jpg

Citat från medlemmar

Så här säger några av våra medlemmar

”Vi vände oss till IUC när förhandlingsutbildningen vi ville anordna var för dyr. IUC lyckades få ner kostnaden med 25 procent och fler företag bjöds in för att medverka. Ett bra exempel på IUC:s fördelar.”

Camilla Berger, Inköpschef, Cleanergy AB

 

”Förutom inspirerande föreläsningar och möjligheten att delta i diskussioner kring särskilda fokusområden, ger IUC Väst oss ett nätverk av närliggande leverantörer inom tillverkningsindustrin. I gengäld kan vi bidra med branschkunskap när det gäller kvalitet och krav samt en internationell erfarenhet i samarbete med leverantörer.”

Anders Wikman, Procurement Manager R&D Projects, GKN Aerospace Sweden AB

 

”Genom ett aktivt deltagande i IUC och dess nätverk har vi hittat resurser och möjligheter inom nya verksamheter. Det har bidragit till ett snabbare resultat och stärkt oss i våra tankebanor.”

Thomas Bergsten, VD, MIM Construction AB

 

"Vår region har upplevt stora förändringar inom produktions- och industribranschen. Det blir allt viktigare att lyfta blicken, försöka se möjligheter och finna nya marknader. Utmaningen ligger i att synas i bruset och nå ut med sitt budskap. IUC Västs Fokusgrupp skapar en möjlighet att utbyta tankar och idéer, nätverka och inspireras av varandra att ta nästa steg."

Daniel Gustafsson, Försäljningschef, Starke Arvid AB