5-snabba-till_banner.jpg

5 snabba till ...

... Tommy Tveter, vd på Totech Industriutveckling AB i Billingsfors.

Varför är ni medlem i IUC?

Framförallt för nätverket och utbildning.

Vilka aktiviteter har ni deltagit i?

Totech har deltagit i flera av de aktiviteter som IUC Väst erbjuder - Produktionsanalys, INDIGO och Digiresan Kompetensutveckling. Vi har också sedan länge haft kontakt och olika aktiviteter genom Industriell Dynamik.

Hur har dessa aktiviteter stärkt er som företag?

INDIGO har höjt vår kompetens inom digitalisering och Digiresan Kompetensutveckling har höjt kompetensen hos medarbetarna. Sedan vi gjorde en produktionsanalysenhar vi både fått bättre flöde och arbetsmiljö.

Vilken är största nyttan med medlemskap i IUC Väst?

Nätverket - genom att träffa andra tillverkande företag som ställs inför likartade problem som vi själva även om de inte är i samma bransch.

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Vi vill ha rent och fint i produktionen och ordning och reda på allt vi gör. Vi erbjuder ett bra löneläge, utbildar oss kontinuerligt och har en personal där många stannar länge. Vi tar också in hjälp utifrån när det behövs.

Var finns ni?

Vi finns i Billingsfors i norra Dalsland, bara några mil från norska gränsen. På webben finns vi på www.totech.se.