5-snabba-till_banner.jpg

5 snabba till ...

... Peter Lundin, vd på AH Automation i Kungshamn.

 

Varför är ni medlem i IUC?

IUC är ett bra hjälpmedel för att utveckla vårt bolag vidare, där finns erfarenhet och kompetens som vi behöver för att ta nästa steg i vår utveckling.

Vilka aktiviteter har ni deltagit i?

AH Automation har deltagit i de flesta aktiviteterna som IUC Väst erbjuder, allt från Innovationscheckar och Produktionsanalys till utbildningar och nätverksgrupper.

Hur har dessa aktiviteter stärkt er som företag?

Det har absolut stärkt oss som företag, framför allt genom att vi träffar andra tillverkande företag som ställs inför likartade problem som vi själva även om de inte är i samma bransch.

Vilken är största nyttan med medlemskap i IUC Väst?

Erfarenheten från den industriella miljön där vi verkar och möjligheten att träffa andra industriföretag på de aktiviteter som vi deltar i.

Hur arbetar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Det är inte lätt att på några få ord beskriva det men det måste börja med att ta fram värdeord för vad vi som företag vill stå för. Dessa skall beskriva företagets DNA och i vilken riktning företaget skall utvecklas. Värdeorden visar styrkorna och vad som gör verksamheten unik. Den bygger anseende och stödjer långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt.

Värdeorden måste avspeglas i företagets policys, affärsidé, mål och vision. Sedan gäller det att sälja in detta, beteendeförändring tar tid och alla vill inte vara med, då gäller det att vara konsekvent och långsiktig.

Det gäller att matcha värderingar och människor snarare än att försöka förändra de människor som finns på företaget som inte vill eller har förmåga till förändring. Med allt detta så kommer vi inte att vara attraktiva för alla men för dem som vill vara med på AH Automations framtidsresa.

Var finns ni?

Vårt huvudkontor ligger i Kungshamn i Sotenäs kommun och vi har även ett kontor i Göteborg. På webben finns vi på ah-automation.se.