Workshop i Affärsmodellering - maj

Tål din affärsmodell och ditt erbjudande kundens och marknadens framtida krav? Är ni redo att skala upp för fortsatt utveckling?  Vill ni nå en bättre plats på marknaden?

Vi lever i en föränderlig värld där kundens behov ständigt förändras. För att fortsätta vara relevant på marknaden, krävs att företaget utvecklar sin affärsmodell och förstår vilka drivkrafter dagens kund har och kommer att ha, vilket värde en produkt eller tjänst verkligen levererar och vad kunden är beredd att betala.

Praktiskt arbete

Under denna workshop kommer du praktiskt arbeta med ditt företags affärsmodell och olika tillväxtnycklar för att se hur starkt rustade ni är för att skala upp för fortsatt utveckling.

Metoden vi använder är Business Model Canvas (BMC) som är ett gemensamt språk för att beskriva, visualisera, bedöma och ändra affärsmodeller.

BMC beskriver de logiska sambanden mellan hur företaget skapar, levererar och tar vara på värde genom ett antal nyckelelement: partners, aktiviteter, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Målgrupp

Workshopen riktar sig till industriföretag som kommit en bit på vägen, omsätter ca 20-250 miljoner och är redo att analysera sitt erbjudande och skala upp för fortsatt utveckling.

Praktiskt

Tid:                  Torsdag 6 maj, kl 08:30-12:00

Plats:               Digitalt, länk skickas ut senare

Kostnad:          Kostnadsfritt deltagande

Anmälan:         Klicka på denna länk
                         Max 10 företag blir antagna

Frågor

Kontakta Åsa Hasslin på e-post: asa.hasslin@iucvast.se eller telefon: 070-328 85 93.

Arrangörer

Workshopen genomförs av IUC Väst och Connect Väst i samarbete med Industriell Dynamik.

Vi har i uppdrag från Västra Götalandsregionen att bidra till små och medelstora företags hållbara utveckling.

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-05-06 kl. 08:30

Slutdatum: 2021-05-06 kl. 12:00

Plats: Digitalt

Taggar: affärsmodell, connect väst, business model canvas, bmc, iuc väst,