Teknikws Karakuri Banner

Teknikworkshop - Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri med människan i centrum som utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och som har omfattat sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Cyklisk process

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras. Lösningarna kan i sin tur ge upphov till nya idéer.

Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Testa och se möjligheter

Vid denna teknikworkshop får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag.

Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

Agenda

09.00    Välkomna, introduktion till teams samt presentationsrunda 

09.05    Del 1: Karakuri - IoT 

              Bakgrund Karakuri

              Utveckling och exempel Karakuri-IoT                

             Del 2: Exempel workshop Karakuri IoT            

              3-stegs workshop via Zoom

             Del 3: Diskussion och vidare steg

11:45     Summering, nästa steg, utvärdering

12.00    Slut

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt. Anslut till workshoppen via Zoom-länk som skickas efter anmälan.

Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.

Anmälan

Du anmäler dig på denna länk senast 23 februari.

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-03-02 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-03-02 kl. 12:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas efter anmälan

Taggar: teknikworkshop, karakuri, iuc sverige, produktion2030,