Teknikws Cirkulär Ekonomi Banner

Teknikworkshop - Cirkulär ekonomi

Hela världen går mot det cirkulära. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja?

Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen. 

 

Tid: Tisdagen den 25 maj kl. 09:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade av hållbar utveckling inom områden som till exempel råvaror & inköp, produktion, resthantering eller marknad. Kostnadsfritt men kräver anmälan. Ingen förkunskap krävs, men det bra om du har kunskap och grundläggande förståelse av er produkt och dess livscykel.

 

Vad får jag med mig?

Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi.

För att få ut mesta möjliga av workshopen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Så boka gärna både dig och en kollega!

 

Boka din plats

 

Vad är cirkulär ekonomi?

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning. En Cirkulär Ekonomi syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder cirkulär ekonomi att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över. Här kan du läsa mer om projektet Cirkulär ekonomi. 

 

Agenda 

09.00 Incheckning.
09.15 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor.
Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.
10.00 Paus
10:10 Breakout rooms 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.25 Paus
10.35 Breakout rooms 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?
11.00 Breakout rooms 3: Förbättringspotential och sätt
cirkulära mål.
11.35 Summering och reflektioner.
Nästa steg.
12.00 Avslutning.

 

 

Arrangörer

TEK, Skill, IUC Väst och RISE inom ramen för Produktion2030.

 

Bakgrund

Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.  Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-05-25 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-05-25 kl. 12:00

Plats: Online, i Zoom

Taggar: teknikworkshop, cirkulär ekonomi, hållbar utveckling,