Reparation och uppgradering av komponenter i metall

Reparation och renovering istället för förtida utbyten. Uppgraderingar med syftet att förlänga komponenters beräknade livslängd eller tid till service. Alla är de positiva och starkt bidragande till en hållbar utveckling.

Välkommen till en intressant dag då vi visar på möjligheter för additiv tillverkning inom ovan nämnda områden och söker svar på vilka utecklingsbehov som finns. Tekniskt, utrustningsmässigt och inte minst affärsmässigt för att utvecklingen ska kunna ta fart.

Läs mer och anmäl dig här!

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-05-09 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-05-09 kl. 15:15

Plats: Produktionstekniskt centrum, PTC, Innovatum-området, Trollhättan

Taggar: underhåll, service, additiv tillverkning, am, additive manufacturing,