Kickstart Hållbarhet Logo Webb

Kickstart Hållbarhet

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid.

Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

Pilotomgång

Under våren 2021 startar IUC en pilotomgång av Kickstart Hållbarhet.

Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet.

Kickstart Hållbarhet avser att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling
Tid: Tisdagen den 27 april 9-12, tisdagen den 25 maj 9-12, samt ett datum däremellan som bokas per företag

Upplägg

Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta. En kickstartgrupp kommer att samla tio till tolv företag för att skapa en konkret och engagerad gruppresa som sträcker sig över tre tillfällen. I Kickstart Hållbarhet ges kunskap, vägledning och verktyg av såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare.

Deltagande företag kommer attt få

  • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
  • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet
  • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget
  • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Mer information

Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.

Välkommen med intresseanmälan senast den 15 april - boka din plats!

Arrangör

Arrangeras inom ramen för projektet Kickstart Hållbarhet som drivs av IUC Sverige och finansieras av Vinnova.

 

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-04-27 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-04-27 kl. 12:00

Plats: Online på Zoom, 3 tillfällen med start 27 april

Taggar: kickstart hållbarhet, hållbarhet, iuc sverige, vinnova,