Fokusgrupp Sälj & Marknad - Att använda sociala medier i säljprocessen

Hur kan vi bli bättre på att använda sociala medier i säljprocessen?

Du kan förvänta dig en interaktiv träff med inspiration kring hur användningen av sociala medier kan tjäna till att förbättra affärsverksamheten, inklusive försäljningsprocessen av B2B-företag som arbetar i traditionella branscher. Utifrån föreläsarnas egen modell och med utgångspunkt från ditt egna företags nuläge diskuteras frågeställningar som :

• Hur skulle sociala medier kunna användas i ert företags säljprocess?
• Vilka möjligheter och styrkor har ni för att lyckas med sociala medier utifrån de framgångsfaktorer vi har identifierat?
• Vilka hinder ser ni?

Upplägget innehåller en teoretisk introduktion till ovanstående teman, som följs av gruppsamtal i små och större grupperingar för att dela erfarenheter, tips och kunna ställa frågor kring utmaningar ni möter i vardagen. På denna fokusgrupp träffar vi Fredrik Emilsson och Maria Beäff

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-02-11 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-02-11 kl. 11:00

Plats: Online via Zoom

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp