Fokusgrupp Sälj & Marknad - Så påverkas ditt företag av Brexit

Den 31 januari i år lämnade Storbritannien EU - vilka blir konsekvenserna för handeln på en av Västsveriges största exportmarknader?

Att Storbritannien lämnar innebär omfattande förändringar för många företag som idag handlar med Storbritannien. Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om datahantering, avtal som berör EU-rättsliga bestämmelser, immatriella rättigheter samt inte minst regler för export och import av varor.

Syftet med detta seminarie är att förse dig med kunskap och de redskap ni behöver för att fortsätta bedriva handel med Storbritannien.

Välkommen till en förmiddag med fokus på ändrade handelsvillkor.

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-09-23 kl. 09:00

Slutdatum: 2020-09-23 kl. 12:00

Plats: Online via Teams

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp