Fokusgrupp Kvalitet - Införandet av ISO 9001 & ISO 14001

Att införa ledningssystem och genomgå ISO Certifiering har som regel många positiva fördelar för företaget.

ISO 9001 och 14001 är internationellt överenskomna standarder för hur företag skall leda en verksamhet avseende kvalitets- och miljöarbete. Till fokusgruppen har vi bjudit in Jonas Andersson, VD för Backoffice Scandinavia, som i över 10 års tid arbetat med verksamhetsutveckling och certifiering av över 50 företag inom olika branscher.

Fokusgruppen inriktar sig till er som är intresserade av att införa ett ledningssystem och genomgå ISO certifiering. Vi går igenom allt ifrån certifieringskostnader, tidsåtgång för ett normalprojekt och hur det dagliga arbetet faktiskt påverkas i längden. Har ni god ordning på er verksamhet redan nu, kanske ni i stora drag redan uppfyller standardernas krav? Det och alla andra frågor om certifiering vill vi klarera under dagens fokusgrupp.

Målet är att ni efter denna fokusgrupp skall ha god inblick i tidsåtgång, kostnader och förändringar om ni beslutar att genomföra ISO certifiering av ert företag.

Välkommen Fokusgrupp Kvalitet som denna gång bjuder in till en fokusgrupp om införande av två ISO standarder.

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-05-29 kl. 09:00

Slutdatum: 2020-05-29 kl. 12:00

Plats: Online via Teams

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp