Fokusgrupp Kvalitet - Arbetssätt för REACH/kemikalieförordningen

Vilka krav finns det för er som tillverkar produkter gällande kemikalier?

Hur ser kunskapen ut hos er gällande kemikaliehantering och hur arbetar ni för att effektivisera och systematisera ert arbete inom detta område?

Ni har alla hört talas om REACH, POP-förordningen m.m men vad innebär det egentligen? För att underlätta ert arbete har vi tagit hjälp av Sandra Roos från RISE samt Biljana Aleksic från Chemgroup och Jimmie Cato från Sansera.

Under förmiddagen kommer Sandra att gå igenom kemikalielagstiftningen som finns idag, vilka beslut som gäller framöver samt en framtidsspaning på vad som är på gång. Fokus är på varuhantering och svensk lagstiftning. Hon ger även en kort introduktion till ett systematiskt arbetssätt för att hantera kemikalielagstiftning med praktiska exempel och frågor som kan uppstå och hur man konkret kan hantera dem. Biljana och Jimmie kommer att berätta om hur de tillsammans arbetar för en effektiv och enkel kemikaliehantering hos Sansera. De delar med sig av sina erfarenheter och nyttan med detsamma.

Välkommen Fokusgrupp Kvalitet som denna gång bjuder in till en fokusgrupp om REACH och kemikalieförordningen.

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-02-07 kl. 09:00

Slutdatum: 2020-02-07 kl. 12:00

Plats: Älvstaden Fastigheter

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp