Fokusgrupp Inköp & Logistik - Incoterms 2020

Vad innebär Incoterms 2020?

Vad innebär Incoterms 2020?

Vilka förändringar har skett mellan Incoterms 2010 och de nya Incoterms 2020.

Incoterms 2010 har revideras för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya utgåvan Incoterms 2020 lanserades i oktober 2019 och trädde i kraft den första januari 2020.

Incoterms 2010 kan även fortsättningsvis användas vid avtalsskrivning, därmed blir det än mer viktigt att förstå hur den nya versionen, Incoterms 2020 och Incoterms 2010 skiljer sig åt samt hur de inverkar på din export och import.

Välkommen till en förmiddag med fokus på leveransvillkorens direkta och indirekta konsekvenser vid en oväntad händelse

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-03-27 kl. 09:00

Slutdatum: 2020-03-27 kl. 12:00

Plats: Deltagarbaserat, Fyrbodal

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp