Studiebesök Smarta Fabriker - Lindholmen

Kom och inspireras i Smarta Fabriker på Lindholmen i Göteborg.

Nu har du möjlighet att inspireras och lära dig mer om industriell digitaliseing i samband med fika och lunch. Aktiviteten anordnas av IUC Väst tillsammans med projekten Smarta Fabriker, Digiresan, Robotlyftet och Catalyst. Under besöket kommer du även att få information om projekten samt prova på den senaste tekniken i olika upplevelsebaserade workshops.

Smarta fabriker
En plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smart fabrik byggts. I anslutning till demonstratorn finns workshops där du får lära mer om t. ex. den uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning.

Digiresan
Två olika delprojekt som är till för små och medelstora företag. Ena delen fokuserar på företagsutveckling inom digitalisering, den andra om kompetensutveckling för företagens medarbetare.

Robotlyftet
Ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart Industri för att öka kunskapen om industriella automationslösningar och att underlätta för fler företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Catalyst
En del av satsningen Smart Industri där vi genom en företagsanalys guidar ditt företag vidare till de områden ni har störst behov.

Ta gärna med dig en kollega men kom ihåg att anmäla er eftersom antal platser är begränsat.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-09-24 kl. 09:30

Slutdatum: 2019-09-24 kl. 13:00

Plats: Lindholmspiren 11

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp