Fokusgrupp Special Teknikworkshop - Utveckling av målstyrning

Det finns mycket att vinna på att vidareutveckla sina mätetalsystem.

Är mätetalen kopplade till företagets strategi, är det rätt saker som mäts, är målen rimliga, förstår vi och använder mätetalen på rätt sätt, eller har vi kanske för många eller för få mätetal?

Workshopen handlar om hur man kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Mats Winroth, Chalmers, och Martin Kurdve, RISE IVF, som håller i detta tillfälle kommer att presentera resultat och lärdomar från PRODUKTION2030-projektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems (SuRE BPMS) som samlat in data och erfarenheter från sju medelstora och stora företag och deras mätetalssystem och daglig styrning. Vi kommer tillsammans diskutera vilka delar som är relevant för mindre företag och hur ni kan utveckla era mätetalssystem. 

Dessutom kommer vi att få exempel från bl.a. Produktionslyftet och Stratego som visar på kopplingen mellan företags operationella Lean-mätetal och finansiella nyckeltal samt hur man kan vidareutveckla mätetalssystemen kopplat till strategi och hållbarhetskrav.

Välkommen till Fokusgrupp Special Teknikworkshop - Utveckling av målstyrning

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-05-06 kl. 09:30

Slutdatum: 2019-05-06 kl. 15:30

Plats: Deltagarbaserat

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp