Fokusgrupp Special - Produktutveckling och innovation

Produktutveckling och innovation som konkurrensfördel.

Stärk din konkurrenskraft och stå pall när konjunkturen vänder med ett strukturerat produktutveckling och innovationsarbete.

Immateriella tillgångar och produktutveckling kan utgöra stora värden i ett företag. När konjunkturen sviker är det företagen som påbörjat sitt utvecklingsarbete som har störst chans att stå stadigt.

På denna Fokusgrupp Special diskuterar vi med hjälp av Elin Stark, Almi Väst, hur ditt företag kan ta nästa steg i er produktutveckling, hitta de utvecklingar som ger värde och hur dessa kan skyddas. Vi diskuterar även möjligheter att finansiera och hitta stöd för produktutvecklingen.

Välkommen på Fokusgrupp Special.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-10-04 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-10-04 kl. 12:00

Plats: Jätten Cater AB

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp