Fokusgrupp Sälj & Marknad - Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller, vad är det, och varför är de merlönsamma än linjära?

Cirkulära affärsmodeller, vad är det, och varför är de mer lönsamma än linjära?

Vi får en introduktion till cirkulära affärsmodeller, får ta del av de senaste och mest intressanta exemplen inom området och en insikt om hur man kan tänka för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Vi diskuterar utifrån er verksamhet - vad ni gör idag och vad och hur ni kan arbeta för att utveckla era affärsmodeller för ökad cirkularitet – hela tiden med lönsamhet som utgångspunkt. Ni får tips på hur man kan tänka, en förståelse för de vanligaste hindren i en cirkulär omställning och vad man kan göra för att ta sig förbi dem och undvika kända fallgropar.

RISE har över 250 forskare som dagligen arbetar med cirkulär omställning i någon form, alltifrån materialutveckling till digitalisering och cirkulära affärsmodeller, policies och affärsekosystem. På dagens workshop får du ta del av sen senaste forskningen och hur den tillämpas i företag, och du får inspiration till nya affärsmöjligheter inom området.

Välkommen till en förmiddag med fokus på framtidens affärer.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-05-10 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-05-10 kl. 12:00

Plats: Kalaskoket Fasetten AB, Trollhättan

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp