Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Bedrägerier och korruption

Hur förebygger och upptäcker vi bedrägeri och korruption?

Hur ser det egentligen ut i företagssverige idag? Det borde vara glasklart var gränserna går men vi är alla beredda att gå över gränser om det är tillräckligt lockande. De flesta reflekterar inte över att det kan hända i det egna företaget men genom att vara en medveten realist med en frisk nyfikenhet kan man upptäcka oegentligheter tidigt och på så sätt minimera skadorna.

Carina Sörqvist, C&T Accesspoint AB, kommer berätta om ett antal exempel på verkliga ärenden, ge tips om vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på samt vad man ska tänka på i en utredning när misstanke uppstår. Därefter diskuterar vi runt ett antal dilemman som kan uppstå i organisationen samt runt deltagarnas frågeställningar.

Välkommen på Fokusgrupp Personal & Ekonomi. Det finns även möjlighet att delta via webben.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-11-08 kl. 09:15

Slutdatum: 2019-11-08 kl. 12:00

Plats: Flodins Filter

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp