Fokusgrupp Kvalitet - Inför en ISO-certifiering?

Vad tänka på inför en ISO-certifiering?

Att införa ledningssystem och genomgå ISO-certifiering har som regel många positiva fördelar för företaget. Det kan bland annat leda till förbättrade processer, nöjdare medarbetare, minskade risker, bättre kundrelationer och förbättrad möjlighet att vinna upphandlingar, både i privat och offentlig sektor. ISO 9001, 14001 och 45001 är internationellt överenskomna standarder för hur företag skall leda en verksamhet avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Till fokusgruppen har vi bjudit in Jonas Andersson, VD för Backoffice Scandinavia, som i över tio års tid arbetat med verksamhetsutveckling och certifiering av över 50 företag inom olika branscher. Fokusgruppen inriktar sig på vad ni bör tänka på inför en ISO certifiering. Vi går igenom allt från certifieringskostnader, tidsåtgång för projektet och hur det dagliga arbetet faktiskt påverkas i längden. Har ni god ordning på er verksamhet redan nu? Kanske ni i stora drag redan uppfyller standardernas krav? Det och alla andra frågor om certifiering vill vi klargöra under dagens fokusgrupp. Målet är att ni efter denna fokusgrupp skall ha god inblick i tidsåtgång, kostnader och förändringar om ni beslutar att ta ert företag till ISO-certifiering.

Välkomna till Fokusgrupp Kvalitet denna gång har fokus på ISO-certifiering

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-02-15 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-02-15 kl. 12:00

Plats: Café Gruzzolo, Mellerud

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp